terug naar lijst

Koen Palinckx

Persoonlijke informatie

Koen Palinkx is licentiaat geschiedenis en schreef verschillende publicaties over de Vlaamse studentenbeweging in Gent. Hij schreef het standaardwerk over de V-bommen,het boek 'Antwerpen onder de V-bommen'. Hij was verantwoordelijk voor de tentoonstelling Antwerp X, over de V-bommen op Antwerpen, in 2000 en voor de tentoonstelling Antwerpen onder de V-bommen in het Museum voor Schone Kunsten in 2004. In 2010 werkte hij over hetzelfde thema een toeristische erfgoedwandeling uit. In zijn lezingen gaat Koen dieper in op deze onderwerpen.

Vorm
lezing met presentatie

Thema's
Het oorlogsleven, Tweede Wereldoorlog, De geschiedenis van WOII, Bombardementen (bombardementen in België en de V-bommen), Historisch

Doelgroep(en)

  • kinderen
  • jongeren
  • volwassenen

Titels

V-bommen op Antwerpen, geschiedenis van de V-wapens
Geschiedenis van de Vlaamse studentenbeweging te Gent

Vergoeding

Voor een lezing vraagt deze spreker een vergoeding van 40 euro en een kilometervergoeding (0,33520/km).

Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken