terug naar lijst

An Vranckx

Website
http://www.conflictresearchgroup.be

Organisatie
Universiteit Gent

Persoonlijke informatie

An Vranckx studeerde Germaanse Talen en legde zich na deze studie toe op de het internationaal recht en de studie van gewapende conflicten en vredes- en veiligheidsthema's. Ze deed ervaring op het terrein op in onder andere Latijns Amerika. Thans voert ze onderzoek aan de United Nations University en doceert ze aan de Universiteit Gent, waar ze ook onderzoek voert bij de Conflict Research Group. Ze geeft regelmatig lezingen en stages buiten het academische milieu voor uiteenlopende doelgroepen.

De oorlogsgetuigenissen die ze kan afleggen betreffen hedendaagse gewapende conflicten in landen waar ze zelf actief was, voornamelijk in Latijns-Amerika. In Colombia coördineerde ze vrouwengroepen en hielp ze vrederechters opleiden. Met think tanks als ‘Ideas para la Paz’ werkte ze onder meer rond de problematiek van kleine wapens en controle op de strijdkrachten, waarbij ze ook concreet kon samenwerken met die strijdkrachten en onderzoek kon verrichten in  wapenarsenalen. Ze deed ook ervaring op met de opbouw van een meerpartijendemocratie in het naoorlogse Guatemala en onderzocht de wapenhandel naar oa. Mexicaanse drugkartels.

In eigen land volgde ze de ontwikkelingen van de vredesbeweging van dichtbij, tijdens en na de Koude Oorlog, wanneer enkele van die organisaties zich toelegden op vredesopbouw in het Zuiden. Ze bestudeert ook de wapenuitvoer naar ontwikkelingslanden, de vraag of het vredevolle noorden medeplichtigheid kan worden toegeschreven én wat daaraan valt te doen door nationale overheden, internationale en niet-gouvernementele organisaties. Tot 2006 coördineerde ze die werking bij de Antwerpse International Peace Information Service (IPIS). Nadien bleef ze actief in internationale netwerken die aan vredesopbouw in het Zuiden doen en volgt ze met bijzondere aandacht de problematiek van internationale wapenhandel.

Vorm
op maat gemaakte workshop, lezing of getuigenis met filmmateriaal in samenspraak met de organisator

Thema's
De stad en de wereld, Ontwikkelingssamenwerking, Internationale politiek, Mensenrechten, Vredeseducatie, Regio's, landen en volkeren, Latijns Amerika

Doelgroep(en)

  • jongeren
  • volwassenen

Titels

‘Oude’ oorlogen, ‘nieuwe’ oorlogen: geen verschil?
Historiek van een recente oorlog (te kiezen: Colombia, Peru, Guatemala, Argentinië, Chili,... kan als inleiding bij film of geïllustreerd met filmmateriaal )
Kinderroof in de vuile oorlog in Argentinië
Colombia: kartels, kogels en cocaïne?
De VN in vredeshandhaving: niet in Latijns-Amerika?
Vredesopbouw door vrouwen in Latijns-Amerika
Machismo onder druk in Latijns-Amerika: geweld verklaard?
Hoe gevaarlijk is Latijns-Amerika?
De kidnapindustrie toegelicht (oa. Venezuela)
Actuele drugoorlogen in Latijns-Amerika  (Mexico, Colombia, Centraal-Amerika)
De ‘War on Drugs’: de aanpak van de VS en de betrokkenheid van Europese consumenten & trafikanten. Laat de Antwerpse haven zich misbruiken?
Coca kauwen: mag dat nu? Van coca tot cocaïne
Valt handel in wapens te regelen? (inter)nationale en Europese wapenwetgeving, trafiek van vuurwapens, ‘verboden’ wapens (landmijnen, klustermunitie)
Bloeddiamanten: Van Afrika tot Antwerpen
Samenwerken tégen bloeddiamant: het Kimberley Process
De Vlaamse Vredesbeweging in de Koude Oorlog: voorbeeld voor anderen elders?
Het (internationale) bedrijfsleven in vredesopbouw
Wapenhandel met het Midden Oosten en Noord-Afrika

Vergoeding

Voor een lezing vraagt deze spreker een vergoeding van 100 euro per uur en een onkostenvergoeding voor het transport of terugbetaling van de onkosten voor het openbaar vervoer.

Voor een op maat gemaakte workshop (minstens 1,5 uur) vraagt deze spreker een vergoeding van 150 euro en een onkostenvergoeding voor het vervoer.

150 euro per bijkomend 1,5 uur.

Opmerkingen

De lijst van concrete titels is niet limitatief. An Vranckx herwerkt haar lezingen graag op maat van de organisator met de gekende thema’s en combinaties daarvan.

Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken