terug naar lijst

Amezian Khalid en Giedts Bart  : Moslimleerlingen in het katholiek onderwijs

Website
http://https://www.sint-norbertus.be/

Organisatie
Sint-Norbertusinstituut Antwerpen

Persoonlijke informatie

Het Sint-Norbertusinstituut speelt al enkele jaren een trekkersrol in het als katholieke dialoogschool in een grootstad. Zowel Mgr. Bonny als Lieven Boeve haalden onze school al meermaals aan als voorbeeld van hoe een katholieke school positief om kan gaan met een grote concentratie van anders-gelovigen. De lezing is een getuigenis uit de praktijk van een overtuigde leerkracht godsdienst en een islamitische opvoeder.  We delen onze ervaringen en gaan daarbij gevoelige thema’s niet uit de weg. Zowel samen vieren op school, het hoofddoekendebat, bekeringsdrang, homofilie, cultuurverschillen en radicalisering komen aan bod. Na de lezing is er ruimte voor vragen uit het publiek en dialoog. 

Vorm
Lezing waarbij we elk vanuit onze achtergrond afwisselend getuigen + vraag en antwoord.

Thema's
Levensbeschouwingen, Christendom, Islam, vrijzinnig humanisme, Levensbeschouwelijk onderricht, De stad en de wereld, Integratie, inburgering en interculturaliteit, Vredeseducatie

Doelgroep(en)

  • jongeren
  • volwassenen

Titels

Deze lezingen zijn bedoeld voor:

  • Leerlingen secundair onderwijs vanaf 3de graad
  • Collega’s opvoeders/ leerkrachten secundair onderwijs. 
  • Mensen uit het onderwijsveld.


Vergoeding

120€ vervoer incl.


Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken