terug naar lijst

Alex Vanneste

Website
http://www.ua.ac.be/alex.vanneste

Persoonlijke informatie

Alex Vanneste was tot 2012 gewoon hoogleraar aan het Departement Taalkunde van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte aan de   Universiteit Antwerpen ; hij vervult evenwel nog altijd een aantal academische functies aan de universiteit. Uit persoonlijke interesse verdiept hij zich in een aantal historische onderwerpen. In verschillende lezingen gaat Alex Vanneste dieper in op  een aantal specifieke aspecten van de Eerste Wereldoorlog(de elektrische draadversperring tussen België en Nederland, spionage ,de bezetting, het lot van de Belgische vluchtelingen, de neutraliteit van Nederland tijdens WOI.) Meer in de lijn van zijn professionele specialisatie - de sociolinguïstiek - geeft hij ook lezingen over de verfransing van Brussel.Tot slot verzorgt hij ook lezingen over de katharen in het middeleeuwse Zuid-Frankrijk.

Vorm
Lezing met PowerPointpresentatie (met stilstaande en bewegende beelden en klank)

Thema's
Het oorlogsleven, Eerste Wereldoorlog, De geschiedenis van WOI, Het dagelijks leven in WOI, Historisch

Doelgroep(en)

  • kinderen
  • jongeren
  • volwassenen

Titels

De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog       

De geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

Spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog

Wat hield de bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog in ?

De verfransing van Brussel in een historische context: een langdurige conflictsituatie, van de stichting van Brussel tot de laatste communautaire onderhandelingen

De katharen (Zuid-Frankrijk)

Vergoeding

Voor een lezing vraagt deze spreker een vergoeding van 200 euro.

Opmerkingen

 

Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken