terug naar lijst

Agnes Steenssens

Website
http://www.stichting-inside-outside.org
http://www.prisoninfo.org

Organisatie
Stichting Inside/Outside Vlaanderen ; vzw Within/Without Walls

Persoonlijke informatie

Agnes Steenssens is als vrijwilligster actief in organisaties die zich richten op het bespreekbaar maken en verbeteren van het leven in gevangenissen, de strijd tegen de doodstraf, ... Tevens doet ze vrijwilligerswerk in Vlaamse gevangenissen en bezoekt en voert ze briefwisseling met terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten. In 2001 was ze getuige van de executie van David Lee Goff, waarvan zij gelooft dat hij onschuldig was.

Deze ervaring is voor haar de motivatie om te blijven strijden tegen de doodstraf en voor mensenrechten in de gevangenis.  Met haar lezingen en getuigenissen wil ze aantonen dat mensen meer zijn dan hun ergste misdaad. Agnes Steenssens beperkt zich hierbij niet tot haar ervaringen met de terdoodveroordeelden alleen, maar put ook uit haar vrijwilligerswerk in Vlaamse gevangenissen.

Agnes getuigde in een aflevering van het VRT-programma 'Koppen': 'Terecht?', uitgezonden op 10 juni 2001;

Vorm
Lezing, eventueel met dvd-vertoning

Thema's
Getuigenissen, Gevangenschap en strafbeleid, De stad en de wereld, Mensenrechten

Doelgroep(en)

  • kinderen
  • jongeren
  • volwassenen

Titels

Doodstraf
Herstelgerichte detentie
Leven en mensenrechten in de gevangenissen/dodencel
Vrijwilligerswerk in gevangenissen
Briefcontact met terdoodveroordeelden

Vergoeding

Voor een lezing vraagt deze spreker een vrijwillige bijdrage van 100 à 200 € die naar projecten met/voor gedetineerden gaat. Aangepaste voorwaarden zijn bespreekbaar.

Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken