terug naar lijst

Abdes El-Ajjouri

Website
http://www.linguix.be

Persoonlijke informatie

Abdes El-Ajjouri was tien jaar actief als medewerker binnen het allochtoon jeugdwerk. Samen met Abied Alsulaiman richtte hij het vertaalbureau Linguix op. Hij is de eerste docent Riffijns aan de pas opgerichte avondopleiding Riffijns aan de Lessius Hogeschool. Op professioneel vlak voert hij onderzoek naar taalontwikkeling, -verwerving en -problemen bij allochtone jongeren. Maar ook op sociaal en persoonlijk vlak is hij begaan met de integratie van allochtone jongeren in Vlaanderen en met de hindernissen en problemen die hier bij komen kijken. Bovendien is hij ook gespecialiseerd in de Marokkaanse en Berberse cultuur. In zijn lezingen gaat hij hier dieper op in.

Vorm
Lezingen (louter informatief of interactief) of workshops

Thema's
De stad en de wereld, Integratie, inburgering en interculturaliteit, Regio's, landen en volkeren, Noord-Afrika

Doelgroep(en)

  • volwassenen

Titels

Allochtone jongeren en het verenigingsleven: integratie of isolatie?
Allochtone jongeren in de Vlaamse maatschappij: uitdagingen en hindernissen.
Sociaal Cultureel Werk: begin van emancipatie?
Taalproblematiek bij Marokkaanse jongeren: een nieuwe taal is geboren?
Taalontwikkeling bij allochtone jongeren
Taalproblematiek in Marokko
Taalverwerving en taalproblemen bij allochtone jongeren op de schoolbanken
OETC Berbers? Praktische keuze of politiek dode letter?
Krachtmetingen tussen Arabisch/Riffijns/Marokkaans-Arabisch/Berbers op Vlaamse bodem
33 eeuwen Berberse cultuur ver-vaag-d
Gerechtstolken Arabisch in kaart gebracht

Vergoeding

Voor een lezing vraagt deze spreker een vergoeding van 100 euro en een onkostenstenvergoeding voor de verplaatsing.

Recensie


Opmerkingen

Abdes El-Ajjouri richt zich met zijn lezingen hoofdzakelijk op een publiek met een zekere basiskennis over de geciteerde topics.

Mail ons in verband met deze spreker (info@vredescentrum.be) of
contacteer ons op volgend nummer: 03 292 36 51.

Deze pagina afdrukken