Visie

Getuigenbank

Bewaart kostbare herinneringen voor de toekomst


 Idee

Getuigenbank brengt sprekers en luisteraars samen. Enerzijds willen getuigen van de recente geschiedenis en deskundigen hun herinneringen en kennis delen. Anderzijds zijn professionelen uit het onderwijs, het verenigingsleven en de media vaak op zoek naar boeiende getuigenissen of sprekers. Getuigenbank brengt beide zijden bij elkaar.

Sprekers zijn enerzijds getuigen van de Antwerpse, maar ook van de nationale en internationale geschiedenis en anderzijds deskundigen in actuele maatschappelijke kwesties of historische thema's met een maatschappelijke en hedendaagse relevantie. Luisteraars kunnen scholen zijn, leerkrachten, organisaties uit het middenveld of een groep individuen. Getuigenbank is ook een platform voor dialoog tussen verschillende generaties in Antwerpen en tussen leeftijdsgenoten met een verschillende achtergrond.

Wie de Getuigenbank raadpleegt, vindt de juiste personen voor discussies, debatten, projecten, interviews, ... Getuigen vinden hier mensen die geïnteresseerd zijn in hun specifiek levensverhaal en ervaringen. Ook 'dubbele getuigenissen' zijn mogelijk: twee getuigen die vanuit een heel andere invalshoek, ervaring, achtergrond of opinie samen over hetzelfde thema spreken.

Getuigenbank wil een belangrijke bijdrage leveren aan de politieke opvoeding en het kritisch denken en de burgermaatschappij in Antwerpen versterken. Getuigenbank gaat op actieve wijze de dialoog aan tussen jongere en oudere generaties en tussen leeftijdsgenoten met verschillende herkomst en ervaringen. Op die manier werkt de getuigenbank aan het versterken van een –gedeeld– referentiekader.


Doelstellingen
 
Het Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen besloot, naar een soortgelijk initiatief in Berlijn, de namen van interessante sprekers die het doorheen de jaren verzamelde, te groeperen. Zoeken naar een gepaste spreker of getuige is immers niet altijd evident en het Vredescentrum kan door haar expertise en deze zoektocht vergemakkelijken en begeleiden.

Geheugen Collectief, een dynamisch historisch onderzoeksbureau, is al een tijdlang bezorgd over de overdracht en bewaring van historische getuigenissen voor de toekomst. In het Vredescentrum vond Geheugen Collectief een ideale partner om samen te werken aan het bewaren en ontsluiten van die getuigenissen.

Met de steun van een panel van experts werden de krijtlijnen van Getuigenbank uitgezet. De databank wordt regelmatig uitgebreid en geüpdatet.