Nieuwe spreker toegevoegd - Jozef De Witte

Jozef De Witte is de huidige directeur van het Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR). Hij geeft lezingen over migratie en integratie, discriminatie en gelijke kansen en mensenrechten in het algemeen.

Klik hier door naar deze spreker.