De lokroep van IS: Patrick Loobuyck vertelt over de beweegredenen en remedies van radicalisering.

Het fenomeen van de geradicaliseerde Syriëstrijders houdt ons al een tijdje in de ban. Over de beweegredenen en oorzaken van de ‘radicalisering’ lopen de meningen uiteen. Sommigen focussen op de politieke ideologie die in de islam en koran is geworteld. Anderen wijzen op het belang van frustratie die het resultaat is van uitsluiting, discriminatie, een slechte jeugd of een gebrek aan perspectief. Ook over de remedies bestaat veel discussie: moet de overheid vooral repressief dan wel preventief optreden – en hoe en waar gebeurt dit dan best? Kunnen mensen in hun radicaliseringsproces gestopt worden en wie of wat moet hierin een sleutelrol krijgen?

Klik hier door naar deze spreker.